Waar staat scouting voor?

‘Laat deze wereld een beetje beter achter dan je hem gevonden hebt.’Scouting NL logo RGB transparanteachtergrond

- Robert Baden-Powell Brits generaal, schrijver en grondlegger van scouting

Scouting

Met wereldwijd meer dan 60 miljoen leden, is scouting de grootste internationale jeugdorganisatie. Scouting werd opgericht in 1907 door Robert Baden-Powell. Hij was een Britse legerofficier. Zijn doel was om jeugd fysiek en mentaal klaar te maken voor een leven in de maatschappij. Scouting bestaat dus al een hele lange tijd en gelukkig hebben we in de loop der jaren heel wat ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is scouting nu niet meer alleen voor jongens, maar voor iedereen!

Scouts

Scouting is een plek waar de jeugd de vrijheid krijgen om spelenderwijs alles te leren over zichzelf, over elkaar en over de natuur. Het is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, in het dorp of in ons clubgebouw. Ons scoutingspel is gebaseerd op een aantal kernwaarden, wij vatten dit samen in de spelvisie SCOUTS. Elke letter staat voor een van deze kernwaarden.

Samen

Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code

Dit element staat voor de normen en waarden (de 'spelregels'), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor

Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging

Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team

Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel

Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Activiteitengebieden

Deze spelvisie is de basis waar het scoutingspel op gebaseerd is. Dit gaat voor ons hand in hand samen met de activiteitengebieden, acht kernwaarden waar onze programma’s op gebaseerd zijn. Het werken met deze activiteitengebieden brengt variatie aan in onze opkomsten. Alle speltakken werken met dezelfde activiteitengebieden. Wel zijn de activiteiten aangepast aan het niveau en de leeftijd van de jeugdleden.

De acht activiteitengebieden waar het om gaat zijn:

Buitenleven

activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

Expressie:

activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.

Sport & Spel:

sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

Identiteit:

activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.

Samenleving:

activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

Internationaal:

activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.

Veilig & Gezond:

activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).


Nog meer te weten komen over gelre groep kijk dan ook eens bij:

WIE ZIJN WIJ?

ONZE VERENIGING 

ONZE GESCHIEDENIS