Protocollen

De Gelre groep heeft een aantal protocollen en afspraken ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag, preventiebeleid en integriteitsbeleid. Hieronder treft u de protocollen aan:

Als Scouting Gelre Groep zijn wij aangesloten bij Scouting Nederland.

Open Groep

Wij zijn een open groep, niet verbonden aan een bepaalde geloofsrichting en staan dus open voor elk kind en elke volwassene die onze doelstellingen onderschrijft. De groep zorgt voor een veilige omgeving. Alle leidinggevenden en andere 18 plussers die lid zijn van onze groep hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Preventie- en integriteitsbeleid Scouting Gelre groep

Als er sprake is van een calamiteitensituatie binnen de groep, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het landelijk opvangteam:

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Scouting Gelre groep hanteert voor haar vrijwilligers het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland. 

Protocol Grensoverschrijdend gedrag